sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Bà Trịnh Thị Loan
Hotline - 0962 491 379

SẢN PHẨM NHÔM

NHÔM THANH
NHÔM THANH
NHÔM THANH
NHÔM THANH
NHÔM TẤM 1050
NHÔM TẤM 1050
NHÔM TẤM 1050
NHÔM TẤM 1050
NHÔM TẤM 5052
NHÔM TẤM 5052
NHÔM TẤM 5052
NHÔM TẤM 5052
NHÔM TẤM 5052
NHÔM TẤM 5052
NHÔM TẤM 6061
NHÔM TẤM 6061
NHÔM TẤM 6061
NHÔM TẤM 6061
NHÔM TẤM 7075
NHÔM TẤM 7075
NHÔM TẤM 7075
NHÔM TẤM 7075
NHÔM TẤM 7075
NHÔM TẤM 7075

ĐỒNG THAU, ĐỒNG ĐỎ

Đồng Đỏ Tấm
Đồng Đỏ Tấm
Đồng Tấm
Đồng Tấm
Đồng Tấm
Đồng Tấm
Đồng Đỏ Tấm
Đồng Đỏ Tấm
Đồng Đỏ Tấm
Đồng Đỏ Tấm
Đồng thau
Đồng thau
Đồng thau
Đồng thau
Đồng đỏ
Đồng đỏ
Đồng đỏ
Đồng đỏ
Đồng đỏ
Đồng đỏ
Đồng đỏ
Đồng đỏ
Đồng đỏ
Đồng đỏ
Đồng thau
Đồng thau
Đồng thau
Đồng thau